Aktualności

Rząd przyjął zmiany w dozorze technicznym

powiększ

28.08.2018 r.

Papierowe protokoły z przeprowadzonych czynności dozoru technicznego przejdą do historii. Od stycznia 2019 r. będzie je można sporządzać w wersji elektronicznej. Zmieni się też procedura weryfikacji i uznawania uprawnień. Zaświadczenie będą wydawane na określony czas.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o dozorze technicznym. Wprowadza on m.in. możliwość sporządzania protokołów kontroli w postaci elektronicznej - fakultatywnie do postaci papierowej. Ma to ułatwić współpracę z przedsiębiorcami. Jak? Powstanie specjalnej platforma internetowa, po zalogowaniu się na niej przedsiębiorca będzie mógł pobrać protokół oraz potwierdzić jego odbiór. W efekcie powstanie zbiór elektroniczny protokołów, który usprawni obieg dokumentów.

Zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje na 5 lub 10 lat
Nowela wprowadza też czasowe zaświadczenia kwalifikacyjne, które potwierdzają umiejętności praktyczne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Minimalny okres ich ważności wyniesie 5 lat, a maksymalny – 10 lat. Będzie on zależeć od rodzaju urządzenia, np. na dźwigi, wyciągarki i wciągniki będzie to 10 lat, a na żurawie, wózki jezdniowe – 5 lat. Obecnie takie zaświadczenia wydawane są praktycznie bezterminowo. Przedłużenia ważności zaświadczenia na kolejny okres będzie dokonywane bezpłatnie na wniosek. Jednym z warunków przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie wykonywanie czynności w nim określonych, przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat jego ważności.

Organy dozoru uznają swoje dokumenty
Ponadto nowelizacja przewiduje wzajemne uznawanie przez trzy organy dozoru – Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny oraz Wojskowy Dozór Techniczny – zaświadczeń kwalifikacyjnych. Potwierdzają one umiejętności praktyczne osób wykonujących czynności przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Obecnie łączna liczba zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych oraz żurawi wynosi 669 tys. Opłata za nie wynosi 152 zł, a do tego należy doliczyć czas jaki trzeba poświęcić na jego zdobycie. Najpierw trzeba odbyć trwające 35 godzin szkolenie, a potem podejść do egzaminu, który łącznie z czynnościami administracyjnymi zajmuje ok. 6 godzin. Współpraca między poszczególnymi organami ma sprawić, że przedsiębiorcy będą mniej zaangażowani w zdobywanie zaświadczeń.

Teraz projekt trafi do Sejmu. Ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

BeHaPe s.c. - Doradztwo i szkolenia BHP Szczecin
tel. +48 501 794 000 tel. kom. +48 609 669 086 fax +48 91 88 08 340
e-mail biuro*!*behape.szczecin.pl skype: behape.szczecin

stronę wykonało: avangardo.pl

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.