Centrum wiedzy

Pracodawca winny, bo tolerował naderwaną wykładzinę na podłodze

Pracodawca ma obowiązek reagować na monity zgłaszane przez pracownika w związku z zagrożeniami, jakie występują na stanowisku pracy. Jeśli je zlekceważył odpowiada za szkodę - stwierdził Sąd Okręgowy w Łodzi.

Irena R. (imię zmienione) pracowała, jako ekspedientka w małym sklepiku spożywczym. Przestrzeń sklepu wypełniona była w większości regałami i lodówkami. W trakcie obsługiwania klientów, Irena R. zaczepiła nogą o wystający kawałek wykładziny podłogowej. Chroniąc się przed upadkiem stanęła z całej siły na prawej nodze. Tak niefortunnie, że doznała urazu skrętnego stawu skokowego z uszkodzeniem wiązadeł. W szpitalu przeszła operację, potem długą rehabilitację.

Po wypadku pracodawca wymienił wykładzinę i uznał zdarzenie za wypadek przy pracy. ZUS przyznał poszkodowanej jednorazowe odszkodowanie w wysokości 4542 zł ustalając 6 proc. trwały uszczerbek na zdrowiu.
Sprzedawczyni uznała, że przyznana kwota jest nie adekwatna do szkody, którą poniosła i pozwała właścicieli sklepu. Domagając się zadośćuczynienia i odszkodowania zarzuciła pracodawcy, że nie reagował na wielokrotne zgłoszenia o złym stanie wykładziny podłogowej, co w konsekwencji doprowadziło do wypadku.

Pracodawca kwestionował swoją odpowiedzialność. Podnosił, po jego stronie nie doszło do żadnych naruszeń przy organizacji stanowiska pracy Ireny R., warunków jej pracy, a tym samym nie wykazała ona zawinionego zachowania pracodawcy pozwalającego na przepisanie mu odpowiedzialności za skutki wypadku na zasadzie winy (art. 415 kc). Powoływał się na protokół powypadkowy, w którym nie stwierdzono winy pracodawcy. Przekonywał, że nie wiedział o złym stanie wykładziny w sklepie.

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi uznał winę pracodawcy i zasądził od niego 16 tys. zł zadośćuczynienia i 576 zł, jako zwrot kosztów leczenia. Sąd stwierdził, że organizacja stanowiska pracy powódki nie odpowiadała ustalonym zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. Proces wykazał, że pracodawca miał wiedzę o złym stanie wykładziny, ale nie podjął jakichkolwiek działań, aby wyeliminować zagrożenia.

Sąd wskazał, że zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z podstawowych wymogów prawa pracy. Sąd podkreślił, że jest to obowiązek, który spoczywa tylko i wyłącznie na pracodawcy. Nie może on uchylić się od tego obowiązku ani przerzucić odpowiedzialności z tego tytułu na pracowników.

Sąd wskazał, że okoliczność, iż w protokole powypadkowym nie została stwierdzona wina pracodawcy nie oznacza, że sąd nie ma uprawnień do ustalenia takiej winy. Protokół powypadkowy jest dokumentem, który korzysta z domniemania prawdziwości, jednak sąd może zakwestionować poszczególne zapisy protokołu, jeżeli dowody w sprawie wskazują na inne okoliczności. Taka sytuacja miała miejsce w tej sprawie.

Wyrok utrzymał Sąd Okręgowy w Łodzi. Wskazywał, że nie do przyjęcia jest prezentowana w apelacji linia obrony właścicieli sklepu, że skoro Irena R. od 3 miesięcy pracowała w miejscu, gdzie była uszkodzona wykładzina, to oznacza, że zgodziła się na panujące w miejscu pracy warunki i można zarzucić jej przyczynienie się do szkody.

Sąd podkreślił, że nie można wymagać aby to pracownik dostosował się do ekstremalnych i niebezpiecznych dla zdrowia warunków pracy, bo to na pracodawcy spoczywa powinność zapewniania takiego bezpieczeństwa. W tej sprawie, pracodawca doskonale wiedział o zagrożeniu w miejscu pracy i nic z tą widzą nie zrobił. (sygn. akt VIII Pa 215/17).

Źródło: Portal orzeczeń sądów powszechnych

BeHaPe s.c. - Doradztwo i szkolenia BHP Szczecin
tel. +48 501 794 000 tel. kom. +48 609 669 086 fax +48 91 88 08 340
e-mail biuro*!*behape.szczecin.pl skype: behape.szczecin

stronę wykonało: avangardo.pl

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.