Centrum wiedzy

Koordynator bhp skontroluje warunki bhp pracowników innych firm wykonujących pracę w zakładzie pracy

Ustalenie, który pracodawca powinien wyznaczyć koordynatora w zakresie bhp nadal budzi sporo wątpliwości. W art. 208 kodeksu pracy jest powiedziane, że pracodawcy mają obowiązek współpracować ze sobą i wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu oraz ustalić zasady współdziałania, uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników. Jednocześnie stwierdza się, że wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Biorąc pod uwagę znaczną liczbę spraw karnych, w szczególności związanych z wypadkami przy pracy, w których następuje analiza roli koordynatora bhp można przyjąć, że koordynatora powinien powołać pracodawca, na którego terenie pracę wykonują pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców.

Na koordynatorze spoczywa duża odpowiedzialność w zakresie bhp. Jest odpowiedzialny m.in. za bezpieczny sposób wykonywania prac. Dlatego pracodawcy powołujący koordynatora powinni na piśmie, w drodze porozumienia określić możliwie dokładnie jego obowiązki i uprawnienia, biorąc pod uwagę możliwość wykonania tych obowiązków w konkretnych warunkach. 

Kiedy powinien być powołany koordynator?
Kryterium warunkującym potrzebę powołania koordynatora bhp jest to, czy w jednym miejscu pracę wykonują pracownicy różnych pracodawców. Bez znaczenia jest przy tym charakter robót - czy jest to budowa, montaż lub wymiana maszyn i urządzeń technicznych albo instalacji, czy pracownicy wykonują czynności handlowe, usługowe, czy też są to pracownicy umysłowi.

Wyznaczenie koordynatora bhp powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno być aktualizowane w miarę zmieniających się warunków.

BeHaPe s.c. - Doradztwo i szkolenia BHP Szczecin
tel. +48 501 794 000 tel. kom. +48 609 669 086 fax +48 91 88 08 340
e-mail biuro*!*behape.szczecin.pl skype: behape.szczecin

stronę wykonało: avangardo.pl

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.