Centrum wiedzy

Nie ma dowolności - obowiązkowo trzeba stosować skierowania zgodne ze wzorem urzędowym

Skierowanie na badania profilaktyczne, którego wzór określa załącznik nr 3a do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej jest wzorem urzędowym, w związku z czym obligatoryjnie powinien być stosowany przez wszystkich pracodawców.

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. weszły w życie pierwsze z licznych zaplanowanych zmian w przepisach bhp dotyczących badań lekarskich pracowników. Zostały one wprowadzone przepisami ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662) i nowelizują m.in. art. 229 k.p., wprowadzając do niego kolejne przesłanki, zwalniające pracodawcę z obowiązku kierowania pracownika (kandydata na pracownika) na wstępne badania lekarskie. Ponadto, zgodnie ze znowelizowanym art. 229 § 4 k.p., pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Znowelizowanie powyższych przepisów wymusiło na ustawodawcy "w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania w zakresie zasad podlegania badaniom profilaktycznym oraz skierowania na te badania" zmianę przepisów r.b.l.p. Zmiany dotyczą zakresu informacji objętych skierowaniem oraz ustalają jego - do tej pory przepisy nie określały takiego wzoru. Ich celem jest umożliwienie zwolnienia ze wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy w przypadku przedstawienia aktualnego orzeczenia lekarskiego uzyskanego na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy. Przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu ze wstępnych badań lekarskich osoby przyjmowanej do pracy u nowego pracodawcy istotne będzie porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy. Z uwagi na to, że nowelizacja obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. jest ona spójna z wejściem w życie przepisów art. 229 k.p. i umożliwia bezkolizyjne stosowanie tych przepisów.

Załącznik nr 3a do r.b.l.p., który określa wzór skierowanie na badania profilaktyczne jest wzorem urzędowym, w związku z czym obligatoryjnie powinien być stosowany przez wszystkich pracodawców.

BeHaPe s.c. - Doradztwo i szkolenia BHP Szczecin
tel. +48 501 794 000 tel. kom. +48 609 669 086 fax +48 91 88 08 340
e-mail biuro*!*behape.szczecin.pl skype: behape.szczecin

stronę wykonało: avangardo.pl

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.