Centrum wiedzy

Żadne orzeczenie lekarskie nie może być zlekceważone

Pracownik przedłożył zaświadczenie od lekarza, że ujawniona u niego w trakcie badania wada wzroku nie stanowi przeciwwskazań do zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku pracy, ale pod warunkiem wyeliminowania lub co najmniej ograniczenia do przypadków incydentalnych przenoszenia ciężarów o wadze większej niż 10 kg. Czy takie orzeczenie jest ważne? Co będzie, gdy pracownikowi pogorszy się stan zdrowia w następstwie samowolnego przenoszenia ciężarów ważących ponad 10 kg?

Orzeczenie lekarskie o zdolności pracownika do wykonywania pracy i ewentualnych ograniczeniach obciążenia nią ze względu na stan zdrowia jest wiążące dla pracodawcy wyłącznie wtedy, gdy zostało wydane przez uprawnionego lekarza po przeprowadzeniu badań profilaktycznych, na które skierował pracownika pracodawca. Przedłożenie przez pracownika takiego orzeczenia zobowiązuje pracodawcę do zorganizowania pracy z uwzględnieniem przeciwwskazań w nim określonych.

Bez względu na okoliczności, które spowodowały poddanie się pracownika badaniu lekarskiemu, przedłożone przez niego zaświadczenie lekarskie wskazujące na potrzebę zmiany warunków pracy nie powinno być zlekceważone. W przypadku takim należy bezzwłocznie wydać pracownikowi skierowanie na badania profilaktyczne, a do czasu uzyskania orzeczenia zastosować się do ograniczeń określonych w przedłożonym dokumencie.

Przestrzeganie zaleceń lekarza leży przede wszystkim w interesie pracownika i z tego względu za mało prawdopodobną można przyjąć sytuację, w której pracownik, znając treść wydanego mu orzeczenia, z własnej woli będzie podejmował się przenoszenia ciężarów o masie przekraczającej 10 kg.

Odmowa przez zatrudnionego wykonania prac objętych przeciwwskazaniem lekarskim nie może być poczytana za odmowę wykonania polecenia służbowego.

BeHaPe s.c. - Doradztwo i szkolenia BHP Szczecin
tel. +48 501 794 000 tel. kom. +48 609 669 086 fax +48 91 88 08 340
e-mail biuro*!*behape.szczecin.pl skype: behape.szczecin

stronę wykonało: avangardo.pl

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.