Oferta

Zapoznaj się z ofertą naszych usług

 • szkolenia w dziedzinie bhp: wstępne i okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp (w tym przeprowadzane w formie samokształcenia kierowanego przy zastosowaniu nowoczesnej metody e-learning), a także pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • realizacja zadań zewnętrznej służby bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • pełnienie funkcji koordynatora bhp
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp wraz z wnioskami profilaktycznymi, mającymi na celu usunięcie stwierdzonych braków i zagrożeń
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp i ppoż.
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • udział w dochodzeniach powypadkowych oraz prowadzenie pełnej dokumentacji
 • opracowywanie przepisów wewnętrznych, regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie bhp i ppoż.
 • prowadzenie rejestru czynników szkodliwych, rakotwórczych, biologicznych oraz kart pomiarowych
 • organizowanie pomiarów środowiska pracy (m.in. mikroklimatu, natężenia hałasu, wibracji, oświetlenia, zapylenia, stężenia substancji szkodliwych)
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego
 • reprezentowanie Klienta w przypadku kontroli np.: PIP i PIS
 • szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników wyznaczonych w firmach do jej udzielania
 • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, opracowywanie planów ewakuacji, organizowanie ćwiczeń ewakuacyjnych
 • inne czynności wchodzące w zakres zadań służby bhp w zakładzie pracy

Szczegółową ofertę cenową dostarczymy na Twoje życzenie. Zapraszamy do kontaktu

BeHaPe s.c. - Doradztwo i szkolenia BHP Szczecin
tel. +48 501 794 000 tel. kom. +48 609 669 086 fax +48 91 88 08 340
e-mail biuro*!*behape.szczecin.pl skype: behape.szczecin

stronę wykonało: avangardo.pl

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.