Oferta

Doradztwo w zakresie bhp

Oferujemy Państwu usługi doradztwa w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy,  w tym takich, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. 

Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 100 pracowników, to ma obowiązek utworzyć w swoim zakładzie pracy służbę bhp, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca może jednak samemu wykonywać zadania służby bhp, w sytuacji gdy posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp, oraz jeżeli:

  • zatrudnia do 10 pracowników albo
  • zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zatem każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia w swojej firmie realizację zadań służby bhp.

Co więc zrobić, gdy żaden z powyższych sposobów nie może być wykorzystany? Otóż w tym przypadku ustawodawca umożliwił powierzenie wykonywania tych zadań specjalistom spoza zakładu pracy.

W ramach współpracy zaoferujemy Państwu w stałej zryczałtowanej opłacie przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz wykonywanie wszystkich zadań służby bhp, w tym zapewnimy obowiązkowe szkolenia w dziedzinie bhp i ppoż.

Wszystkie czynności możemy wykonać także w ramach jednorazowych zleceń, np. wykonać cenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, przeprowadzić postępowanie wypadkowe, czy też dokonać analizy stanu bhp w zakładzie pracy. 

BeHaPe s.c. - Doradztwo i szkolenia BHP Szczecin
tel. +48 501 794 000 tel. kom. +48 609 669 086 fax +48 91 88 08 340
e-mail biuro*!*behape.szczecin.pl skype: behape.szczecin

stronę wykonało: avangardo.pl

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.